Menu

Zasady zakładania i działania fundacji

Zakładanie fundacji w ostatnim czasie stało się dość popularne. I bynajmniej nie chodzi tu o zyski, gdyż ta działalność wcale ich nie przynosi. Chodzi o bezinteresowną pomoc osobom, które są potrzebujące. Czym zatem zajmuje się fundacja i jak można ją założyć. Fundacja to organizacja, którą rejestrujemy w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jest organizacją pozarządową, może ją założyć osoba fizyczna lub prawna.Galeria

Założyciel ma obowiązek nadać fundacji nazwę, znaleźć dla niej siedzibę, a także ustalić cele i zobowiązania fundacji oraz zorganizować majątek. Ważnym organem fundacji jest zarząd, który decyduje o jej funkcjonowaniu oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd może się składać z dwóch lub więcej osób, które drogą głosowania podejmują rozmaite decyzje. Majątek to określona suma pieniężna, która zostanie przeznaczona na określone cele i działania związane z fundacją. Chodzi o opłacenie rachunków związanych z funkcjonowaniem fundacji, ale przede wszystkim o sfinansowanie rozmaitych przedsięwzięć, co do których dana fundacja wyraziła chęć pomocy. Jeżeli fundację zakłada osoba fizyczna, ma obowiązek przeznaczyć na majątek kwotę równą 1.

000 złotych, natomiast osoba prawna – 2…

000 złotych, natomiast osoba prawna – 2. 500 złotych. Fundacje zwykle udzielają się w sprawach ochrony zdrowia, pomocy społecznej, opieki nad zabytkami, rozwoju edukacji i oświaty, rozwoju kulturowego danego regionu, ochrony środowiska czy też opieki nad zwierzętami i dziećmi z rodzin patologicznych. Takie fundacje mają status organizacji użytku publicznego i są zwolnione z płacenia podatku dochodowego.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Giełda

Indeksy GPW - 50 ostatnich notowań
WIG20 - Największe spółki GPW
Indeks WIG20 - Wykres