Menu

Zapomoga na rodzinę zastępczą

Kwestie opieki nad małoletnimi, którzy z jakichkolwiek względów nie mogą być wychowywani i utrzymywani przez swoich biologicznych rodziców, każdorazowo reguluje prawo RP. Chcesz dowiedzieć się więcej o rządzących tym przepisach. Kiedy są przyznawane adopcję na dziecko przysposobione. Przeczytaj koniecznie poniższą wiedzę w pigułce. Rodzina zastępcza to zarazem forma i instytucja zapewniająca opiekę nad małoletnimi dziećmi, którego biologiczni rodzice są albo nieznani albo pozbawieni praw( władzy )rodzicielskich, lub też mają ograniczoną władzę rodzicielską.Może być także powołana w sytuacji,…

Może być także powołana w sytuacji, gdy oboje rodzice zrzekli się swoich praw do dziecka. Nie można natomiast jej ustanowić dla dzieci, których przynajmniej jeden rodzic – wszystko jedno, kŧóry – ma pełnię władzy rodzicielskiej. Co ciekawe, obecnie w Polsce rodzina zastępcza może oznaczać zarówno para( w szczególności małżeństwo ), jak i singiel – osoba samotna. Muszą być jednak przy tym spełnione następujące warunki: całkowita niekaralność, zameldowanie na terenie kraju, prawa do lokalu mieszkaniowego lub do najmu, praca lub inne, stałe źródło dochodów przynajmniej jednego z opiekunów, dobry stan jego zdrowia umożliwiający, sprawowanie opieki nad małoletnim, oraz – to już bardziej jako końcowa formalność – zaliczenie specjalnego szkolenia dla rodzin zastępczych. Jeśli chcemy zaadoptować więcej niż jedno dziecko, czyli stworzyć rodzinny dom dziecka, przysługiwać nam będzie państwowa zapomoga.

Rodziny zastępcze można podzielić ze względu…

Rodziny zastępcze można podzielić ze względu na spokrewnienie opiekunów względem dzieci, na rodzinę zastępczą spokrewnioną oraz niespokrewnioną, ale także na( ze względu na ilość podopiecznych )rodzinę zastępczą zawodową( oznacza to sprawowanie władzy rodzicielskiej i opieki nad co najmniej trójką dzieci )i rodzinę niezawodową( gdy w rodzinie tej jest jedno lub dwoje dzieci ).

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Giełda

Indeksy GPW - 50 ostatnich notowań
WIG20 - Największe spółki GPW
Indeks WIG20 - Wykres